Poklon bon

Privola

Davanje privole za obradu osobnih podataka

Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.; sa sjedištem na adresi Hrvatskih iseljenika 30, Split; OIB 44256146678) u svom poslovanju koristi Vašu adresu elektronske pošte te ime i prezime. U nastavku je opis tri načina na koji navedeni podaci dolaze u evidencije, opis i svrha načina korištenja tih podataka, način na koji dajete privolu i način na koji ju možete opozvati. Uz to, navedeno je koji podaci ostaju zabilježeni tijekom plaćanja programa.

Prilikom prijave na neki od programa Centra za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) putem poruke elektronske pošte ili telefonski te davanjem adrese elektronske pošte. Ovim putem Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) treba evidentirati Vašu adresu elektronske pošte u svrhu ažurne komunikacije u vezi programa. Za to trebate dati privolu.

Privola se daje putem odgovara na e-mail poslan od strane Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) gdje se na traženom mjestu upisuje: Da, suglasan/suglasna sam da Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) koristi moju adresu elektronske pošte za komunikaciju u vezi programa te slanje informacija o budućim programima.

U bilo kojem trenutku možete opozvati privolu slanjem poruke elektronske pošte na [email protected]r u formi:

Naslov: Opoziv davanja privole za ovu adresu elektronske pošte adresu

Davanjem privole pristajete na upisivanje Vaše adrese elektronske pošte u internu tablicu Centra za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.). Svrha zadržavanja adrese elektronske pošte je komunikacija između Centra za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) i Vas kao interesenta za programe. Jedini podatak koji stoji u bazi je adresa elektronske pošte koja je nužna kako bi se interesenti i polaznici programa pravovremeno informirali o programu te, naknadno, dobili recepte ili druge dokumente u vezi programa. Također, za slanje povremenih informacija o budućim programima.

Interna tablica je u formatu Microsoft Excel tablice koja se kontinuirano ažurira, a pohranjuje se na Dropbox servisu na zaštićenom korisničkom računu Centra za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) u datoteci kojoj pristup ima isključivo Voditelj obrade osobnih podataka. Drobox je usluga hostinga datoteka koju vodi američka tvrtka Dropbox, Inc., sa sjedištem u San Franciscu, Kalifornija, a nudi pohranu u oblaku, sinkronizaciju datoteka, osobni oblak i softver klijenta. Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) svoj račun i podatke štiti putem redovno ažuriranih šifri.

Prilikom dolaska na neki od programa upisujete se na potpisnu listu gdje upisujete:

  • ime i prezime: isključivo u svrhu popunjavanja diplome koju dobivate nakon programa
  • adresa elektronske pošte: za svrhu opisanog u točci 1. (ako se niste prijavili direktno, nego dolazite kao pratnja te niste ranije komunicirali mailom i dali privolu)
  • pitanje odakle ste saznali za naše programe: služi kao informacija za Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.)
  • privola za korištenje fotografija i/ili video materijala na društvenim mrežama: upisujete DA ili NE

 

Na potpisnoj isti jedini nužan podatak je ime i prezime u svrhu izdavanja diplome. Ako ne želite upisivati ime i prezime, nije nužno, a u tom slučaju ne možemo izdati diplomu.

Liste se nakon radionice uništavaju. Ostaje evidentirana adresa elektroničke pošte, a s kojom postupamo kako je opisano u točci 1.

Za komunikaciju putem poruka elektronske pošte komunikaciju u svrhu informiranja o programima koristimo sustav MailChimp čija je tvrtka vlasnik locirana u Sjedinjenim Američkim Državama. Kompanija MailChimp koristi propisane sigurnosne mjere za zaštitu podataka usklađene sa sigurnosnim zahtjevima Europske Unije (Privacy Shield certifikat).

Na Newsletter se možete upisati putem kontakt forme koja postoji na internetskoj stranici i Facebook stranici Centra za kulturu prehrane. Popunjavanjem obrasca, pristajete primati povremene poruke o programima.

Unutar svake poruke, na dnu poruke elektronske pošte, integriran je tekst s poveznicom na odjavu s liste tj. opoziv privole te se isključivo tim putem možete odjaviti s Newslettera u bilo kojem trenutku.

Proces prijave na programe zahtijeva prethodno plaćanja programa putem Internet bankarstva ili opće uplatnice. Podaci koji ostaju evidentirani su: ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja, OIB. Podaci su evidentirani u knjigovodstvu za točno određenu i propisanu svrhu. Podatke čuvamo 11 godina i jednom godišnje dostavljamo poreznoj upravi kroz obrazac OPZ-STAT-01. Podaci se dijele s trećim stranama niti se povezuju s podatkom adresa elektronske pošte.

U svako doba možete opozvati danu privolu neovisno o kojem od tri načina ste ju dali, a na način kako je opisano za pojedini bez naknade i objašnjenja.

Ovim putem Vas želimo informirati da, osim što možete kontaktirati našeg voditelja obrade osobnih podataka čiji kontakt podaci su navedeni u nastavku teksta, imate pravo i na prigovor nadzornom tijelu.

Voditelj obrade podataka i jedina osoba koja ima pristup evidenciji je Varga Vanja, voditeljica Centra za kulturu prehrane. Kontakt mail je [email protected] te telefon 091 481 4466.

Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon d.o.o.) štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja internetskih stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti i ne dijeli ih s trećim osobama osim u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Za sva pitanja i podršku, na raspolaganju Vam je voditelj zaštite osobnih podataka kojem se slobodno možete obratiti:

Varga Vanja, voditeljica Centra za kulturu prehrane

adresa elektronske pošte: [email protected]

telefon: 091 481 4466.

Centar za kulturu prehrane (Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.; sa sjedištem na adresi Hrvatskih iseljenika 30, Split; OIB 44256146678).

2024 © Biotehnicon poduzetnički centar d.o.o. Sva prava pridržana.